oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
Eltra, Zosia R-614
 
    
[3/3] Data zdjęcia: 2023-11-04, autor: Zbyszek Koczorowski, Zosia R-614, OR Zosia, Eltra