oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
Eltra, Iza MOT 745
 
    
[6/6] autor nieznany, Iza MOT 745