oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
Eltra, Magda MOT 712
 
    
[5/5] autor: Katalog eksportowy "RADIO SETS" Unitra 1974, Magda MOT 712