oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
Eltra, Magda MOT 712
 
    
[3/5] autor nieznany, Magda MOT 712