oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
Eltra, Eltra 50 MOT 729
 
    
[1/5] autor nieznany, Eltra 50 MOT 729